VIPP-SKJUTDÖRRAR

Enkelspåriga vipp-skjutdörrar med en mjuk stängningsmekanism är lätta att använda. Det skjutbara partiet går att vippa för bra ventilation. Vipp-skjutdörrars prestanda är utomordentlig med hög täthet och U-värde upp till 0.71.

STANDARD
Uw: E-Passive profil, 3 lager glas Uw: E-Passive profil, 3 lager glas
Ljudreducering: E-Passive/Arcade profil, 3 lager glas Ljudreducering: E-Passive/Arcade profil, 3 lager glas
Vit uPVC 9016 Vit uPVC 9016
VALFRI
Ljudisoleringsglas tillgängligt Ljudisoleringsglas tillgängligt
Laminerad yta Laminerad yta
Solkontrollglas Solkontrollglas
Självrengörande glas Självrengörande glas
Säkerhetsglas Säkerhetsglas
PROFIL
TILLVAL
GLAS
SPRÖJSALTERNATIV
LAMINATE COLORS
TEKNISK BESKRIVNING
PROFIL
TILLVAL
GLAS
SPRÖJSALTERNATIV
LAMINATE COLORS
TEKNISK BESKRIVNING