FUHR PARK APARTMENTS

Storgaten 69, 4876 Grimstad, Norway
VIEW ALL GALLERY
  • uPVC profile: Arcade/E-Passive
  • Aluminium profile: SFB – 2074. Fire resistant class EI60
  • 3 layers glass, Low-E/3 layers glass, laminated on both sides/3 layers glass, laminated, Low-E, sound reduction
  • Hidden hinges
  • Colour (inside/outside): RAL 9016/DEC.072
  • Number of units: 141 (Building I), 134 (Building II)
  • Total U-value: 0.95 (Building I), 0.97 (Building II)
  • Delivery date: 2016–2019

 

 


Tilbakemelding fra XL-Bygg «Nidelven Bruk», Proff selger: Inge Chr. Sætra:

"Generelt har vindusleveransene på prosjektet Fuhr park byggetrinn 3. fungert meget bra. Vinduene ble i all hovedsak levert direkte til elementleverandøren, som har forestått monteringen av vinduene i sin fabrikk.
Leveringstiden på litt under fire uker for et prosjekt av denne størrelsen er meget positivt.
Kundebehandler hos VENTA WINDOWS har merkbar lang erfaring med leilighetsprosjekter og er meget godt informert i de kravene som er viktige å ivareta. Kompliserte buede åpningsvinduer ble levert etter arkitektens ønske.
Spørsmål og diskusjoner med kunde, byggherre og arkitekt ble avklart raskt og effektivt, der kundebehandler hos VENTA WINDOWS kom med gode innspill og forslag til løsninger.
Pakking, merking og levering av vinduene fungerte bra. Det var ett vindu som var sprukket, men her viste venta god service og utbedret glasset på byggeplass, slik at det ikke skulle bli noen forsinkelser i elementleveransen."


OTHER PROJECTS IN SAME REGION

[inquiry_form_modal]