VANLIGA FRÅGOR

VAD BETYDER uPVC?

Vanlig PVC (polyvinylklorid) är en vanlig, stark men lätt plast som används i byggbranschen. Den görs mjukare och mer flexibel genom tillsättning av mjukningsmedel. Om inga mjukgörare tillsätts, är det känt som uPVC (ej mjukgjord polyvinylklorid).

Klicka för att läsa mer.

 

VAD ÄR FÖRDELARNA MED uPVC-PRODUKTER?
 • Spricker inte, behåller formen inom normala temperaturer.
 • Kan formas om, 100% återvunnet material.
 • Säkert – utan mjukningsmedel eller ftaler (BPA).
 • Beständigt mot fuktighet vid extrema väder, kräver inte mycket underhåll.
 • Ruttnar eller sönderfaller inte.
 • Behöver inte målas.
 • Inga årliga ytinspektioner behövs.
 • Inga permanenta skador på profilen.
VARFÖR SKA DU VÄLJA LAMINAT ISTÄLET FÖR OBEHANDLAD PVC?

Laminerade ramar kommer inte att ändra sitt utseende under hela fönstrets livslängd trots sol, vind, regn och frost. De behöver minimal rengöring och behöver aldrig målas.

Klicka för att läsa mer.

 

SKÖTSELRÅD FÖR uPVC FÖNSTER

uPVC-fönster är extremt lättskötta och kräver minimalt underhåll eftersom du inte behöver målaom dem. Men du bör ändå tvätta och  tahand om uPVC-fönster regelbundet som alla andra produkter. Vi rekommenderar att ni följer följande rengörings procedurer:

 • Eftersom uPVC fönsterprofiler har en slät yta är de lättrengöra och underhålla. För normal rengöring av ramen ytan använd en lösningmed milt diskmedel eller vanlig hushållstvål. Använd inte skurmedel och thinnereftersom du bara skulle rugga upp den vackra släta ytan.
 • Smörj beslagen två gånger om året föratt säkerställa att de rör sig lätt hela tiden, använd hushållsolja(maskinolja).
 • Smörjpackningarna i ramen en eller två gånger om året med tätningsmedel för att hålla dem mjuka och i gott skick. För detta ändamålanvänds en absorberande trasa.

Klicka för att läsa mer.

 

VARFÖR HAR JAG KONDENS PÅ MINA FÖNSTER?

I kalla klimat kan kondens och till och med frost bildas på fönster. När varm inomhusluft sjunker under daggpunkten bildas kondens på glaset. Kondens bildas vanligtvis runt kanterna på fönsterglaset.

Den kallaste delen av ett fönster med flera partier är runt kanterna. Det är värre med fönster med många partier, för varje ruta har distanser, och förhållandet mellan kall kant och varm mitt är mycket högre än med vanliga isolerade fönster. Fuktiga förhållanden leder till mögel och skyndar på förruttnelse och färgfel.

Varma kanter reducerar risken att kondens bildas. Materialet på distansen påverkar hur snabbt värmen går genom fönstrets kanter. Vi erbjuder alltid varmkantade distanser. Distanser av aluminium rekommenderas inte men kan tillverkas efter kundens önskningar. I VENTA WINDOWS produkter använder vi färre ledande material som tunt rostfritt stål, plast och gummi. Varmkantade distanser kan förbättra U-värdet på ett fönster med 10% och förstärka kantens temperatur med runt 15°C, vilket reducerar kondens.

VAD BETYDER U-VÄRDE?

U-värde är ett mått på värmevinst eller tapp baserat på skillnaderna mellan inne och ute temperatur. Ett lägre U-värde anger bättre isolationsegenskaper.

VAD ÄR Uf-VÄRDE?

U-värde för en fönsterkarm. Uf-värdet för kombinationen karm-båge definieras med hjälp av ett mått eller kalkyl. Området för beräkningen av det totala värdet på fönstret är tvärsnittet av profilen.

VAD ÄR Ug-VÄRDE?

U-värde för fönsterrutor. Ug-värdet är en funktion för gasfyllning av mellanrummet mellan glasen, avståndet mellan glaset och antalet glas.

VAD ÄR LÅGENERGI?

Lågenergi glas reflekterar värmeenergi men släpper igenom ljus. Det håller värmen ute under sommaren och inne under vintern. På vintern ger låg vinkel synligt ljus in i huset och absorberas av hemmets inredning.

HUR JAG SER OM MITT GLAS HAR LÅGT E ELLER INTE?

Använd en tändare nära glasenheten. På varje glas i glasenheten kommer du se en spegling av lågan. Glas med något annorlunda färg på lågan (en låga med röd skugga i stället för gul) är glaset med lågt E.

Klicka för att läsa mer.

 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN HÄRDAT GLAS OCH LAMINERAT GLAS?

Härdat glas är en sorts skyddsglas som vanligtvis används för många användningar där mer styrka och skyddande egenskaper krävs. Härdat glas är fyra till fem gånger starkare än vanligt glas och går inte sönder i vassa skärvor när det brister. Härdat glas framställs genom en process av extrem hetta och snabb nedkylning, vilket gör det hårdare än vanligt glas.

Laminerat glas är två eller fler glasbitar som har bundits samman permanent med en eller flera mellanskikt av plast genom en metod av värme och tryck. Laminerat glas kan brista, men bitarna brukar stanna i plastlagret och förbli relativt intakta. Laminerat skyddsglas unika funktion är att hindra eller försena genomträngandet. Laminerat glas tål olika sorters belastningar delvis på grund av glasets och foliets tjocklek men mestadels på grund av antalet lager och folie som användes.

Klicka för att läsa mer.

 

BIDRAR uPVC-FÖNSTER TILL ATT ÖKA RISKEN FÖR BYGGNADSBRÄNDER?

Brandvetenskap visar att de största farorna är värme och kolmonoxid (CO). uPVC-produkters material består huvudsakligen av salt. Salt står av naturen mot förbränning. Därför är fönster framställda med uPVC naturligt självsläckande, de är svårantändliga, och värmeproduktionen är jämförelsevis låg.

KAN uPVC-FÖNSTER ÅTERVINNAS?

uPVC-fönster är mycket lätta att återvinna mekaniskt. Laboratorietester visar att de kan återvinnas mer än 8 gånger. uPVC är termoplastisk, och dess produkter kan smältas, omformas och återanvändas flera gånger.

HUR SÄKRA ÄR VENTA WINDOWS uPVC-YTTERDÖRRAR?

Ytterdörrar är utrustade med trepunktslås som för hög säkerhet och täthet. Runt handtaget sitter en härdad stålplatta som hindrar borrning. Gångjärnen är monterade på metallbeslag.

VAD FÖR SORTS CYLINDRAR ANVÄNDER NI FÖR uPVC-DÖRRAR?

Vi använder ASSA-cylindrar som är godkända av FG – den norska godkännande nämnden grundat av norska försäkringsbolag. Cylindrarna med hög säkerhet är inbrottsskyddade: det går inte att borra igenom dem eller dyrka låset.

ASSA cylinder M20-serien är utformad för att installeras i EURO profil låsset. Euro cylindrar kan integreras i ASSA låssystem med skandinaviska och internationella cylinderformer.

Dessa högsäkerhetscylindrar är inbrottsäkra: skyddar från att borras igenom och plocka låset. Cylindern kan lätt byggas om till olika längder i enlighet med befintliga dörrtjocklekar. M20 cylinderserie uppfyller kraven i EN 1303 Grade 5, vilket innebär att de är säkra och hållbara och kommer att hålla i minst 50 000 cykler.

Klicka för att läsa mer.

 

VEM CERTIFIERAR VENTA WINDOWS PRODUKTER?

Våra uPVC-produkter är certifierade av Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK). uPVC-produkter har även ENOVA-autentisering, ett certifikat på att VENTA WINDOWS produkter har ett U-värde under 1.0.

ÄR VENTA WINDOWS PRODUKTER MILJÖVÄNLIGA?

Våra produkter har absolut inget bly, de har bekräftats som miljövänliga och kan återvinnas. Vi tillhandahåller bara 100% återvinningsbara produkter.

VAD ÄR CMR?

CMR transportdokument är en internationell fraktsedel som används av förare, operatörer och speditörer som styr ansvar och skyldigheter för parterna I ett avtal för transport av gods på internationell väg.

Klicka för att läsa mer.