SEKRETESSPOLICY

Vår information

All information om Venta Windows JSCs webbplatser som ägs av Venta Windows JSC. All användning och distribution av informationen på våra webbsidor på andra webbplatser eller media utan skriftligt godkännande och korrekt referens till www.ventawindows.com (.com/no, .com/se, .eu) som källa är förbjudet.

Information som vi lagrar

Vi behåller bara den information du ger oss när du använder vår “login” eller “fråga från” form, från din e-post till oss eller som du annars ger oss (inklusive ditt namn, telefonnummer, e-postadress, företagets namn och annat som du vill ge till oss).

Vi behåller också information om din dator och dina besök på / användning av vår webbplats (inklusive er IP-adress, geografisk position, webbläsare, remiss källa  och antal besök).

Vi använder Google Analythics för att analysera användningen av vår hemsida. Detta ger oss statistik bland och annan information om webbplatsen använder det exemplet. Cookies som lagras på din dator. Vi använder detta förfogande information för att avgöra den totala användningen av vår webbplats.

Google lagrar denna information i enlighet med den personliga integriteten regler, se: http://www.google.com/privacypolicy.html

Användning av din information

All personlig information vi samlar in kommer att hamna med Data Protection Act 1998 och andra tillämpliga lagar. Vi kommer att vidta de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Personlig information på vår hemsida kommer att användas i enlighet med vad som anges i lagen om integritetsskydd.

Vi kan använda dina personuppgifter för att behandla förfrågningar och klagomål från dig anknytning till platsen, sköta hemsidan, vilket ger dig tillgång till användningen av tjänsterna på webbplatsen, vilket ger tredje part statistisk information om våra användare utan att identifiera enskilda användare. Det kan vara nödvändigt att vidarebefordra information till andra företag för administrativa ändamål. Det kan vara nödvändigt att använda en tredje part för vissa aktiviteter som till exempel behandling av data och sortering, kontrollera användningen av våra e-webbplats och tjänster.

I vissa fall kanske vi vill använda den angivna informationen för att informera dig om våra tjänster och förändringar möjligen i våra tjänster. Skulle detta vara fallet, har du alltid möjlighet att invända mot detta. Vi kan bara lägga till information till våra anställda, agenter eller leverantörer underleverantörer vid behov enligt lagen om integritetsskydd.

Den information vi får kan lagrad och behandlad och överförd mellan alla länder vi medverkar i så att vi kan använda information enligt med sekretess. Du accepterar överföringen av sådan information.

Dessutom bifogar vi information om dig i den utsträckning vi är skyldiga enligt lag. Vi kan uppdatera denna Privacy Act från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Vi kan också rapportera sådana ändringar via e-post.

Vi ansvarar inte för din integritet eller andra webbplatser som vi inte är länkade till.

Dina rättigheter

Du kan begära att vi uppdaterar eller ändrar den information du har gett oss.

Du har rätt att begära en kopia av all information vi har om dig. Detta kan laddas upp med upp till 25Euro för att täcka administrativa kostnader.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy välkommen att kontakta oss!