BOTTENHÄNGDA FÖNSTER

Enkel öppnande för ventilation, främst för mindre lokaler.

STANDARD
Uw: E-Passive profil, 3 lager glas Uw: E-Passive profil, 3 lager glas
Ljudisolering: E-Passive/Coex profil, 3 lager glas Ljudisolering: E-Passive/Coex profil, 3 lager glas
Vit uPVC 9016 Vit uPVC 9016
VALFRI
Ljudisoleringsglas tillgängligt Ljudisoleringsglas tillgängligt
Laminerad yta Laminerad yta
Solkontrollglas Solkontrollglas
Självrengörande glas Självrengörande glas
Säkerhetsglas Säkerhetsglas
LIVSTIDSBESPARINGAR
PROFIL
GLAS
TILLVAL
SPRÖJSALTERNATIV
LAMINAT FÄRGER
TEKNISK BESKRIVNING
PROFIL
GLAS
TILLVAL
SPRÖJSALTERNATIV
LAMINAT FÄRGER
TEKNISK BESKRIVNING