PERSONVERN

Vår informasjon

All informasjon på Venta Windows JSCs websider eies av Venta Windows JSC. All bruk og distribusjon av informasjonen på våre websider på andre websider eller i media uten skriftlig godkjenning og nøyaktig referanse til www.ventawindows.com (.com/no; .com/se; .eu) som kilde er forbudt.

Informasjon vi lagrer

Vi tar kun vare på den informasjonen du gir oss ved bruk av vår “login“ eller “spørreskjema“ skjema, fra din epost til oss eller den du på annet vis gir oss ( inkludert ditt navn, telefonnummer, epostadresse, firmanavn og annet du ønsker å oppgi til oss).

Vi tar også vare på informasjon om din datamaskin og dine besøk på/bruk av våre websider (inkludert din IP adresse, geografisk posisjon, nettleser, referansekilde, lengede på opphold og antall besøk).

Vi benytter Google Analytics for å analysere bruken av våre websider. Denne gir oss statistikker og annen informasjon om websidebruk som feks. Cookies, som er lagret på din datamaskin. Vi bruker denne infomasjonen til å kartlegge den generelle bruken av våre nettsider. Google vil lagre denne informasjonen i overensstemmelse med personvern regler, se: http://www.google.com/privacypolicy.html

Bruk av din informasjon

All personlig informasjon vi samler vil bli brut i hht Data Protection Act 1998 og andre aktuelle lover. Vi vil ta de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap av, misbruk eller endring av din personlige informasjon.

Personlig informasjon gitt ved våre nettsider vil bli brukt i hht det som er spesifisert i denne personvernloven.

Vi kan benytte din personlige informasjon til å behandle forespørsler og klager fra deg relatert til nettsidene, administrere nettsidene, gi deg tilgang til bruk av tjenestene på nettsidene, gi tredjepart statistisk informasjon om våre brukere uten å identifisere individuelle brukere. Det kan bli behov for å videresende informasjonen til andre firmaer for administrative formål. Det kan bli behov for å benytte en tredjepart til enkelte aktiviteter som feks behandling og sortering av data , overvåke bruken av våre nettsider og eposttjenester.

I enkelte tilfeller kan vi ønske å benytte den gitte informasjonen for å informere deg om våre tjenester og evt endringer i våre tjenester. Skulle dette bli tilfellet har du til enhver tid mulighet til å motsette deg dette. Vi kan kun vedlegge informasjon om deg til våre ansatte, agenter, leverandører eller underleverandører dersom dette er nødvendig i hht denne personvernloven.

Vi kan kun vedlegge informasjon om deg til våre ansatte, agenter, leverandører eller underleverandører dersom dette er nødvendig i hht denne personvernloven.

Informasjonen vi mottar kan bli lagret og behandlet i og overført mellom alle land vi opererer i slik at vi kan benytte informasjonen i hht personvernet. Du godtar overføringen av slik informasjon.

I tillegg kan vi vedlegge informasjon om deg i den grad vi er pliktig i hht til loven. Vi kan oppdatere denne personvernloven fra tid til annen ved å legge ut en ny verson på våre nettsider. Vi kan også melde fra om slike endringer på epost.

Vi stiller ikke ansvarlig for personvern eller praksis på noen annen nettsider vi er linket mot.

Dine rettigheter

Du kan kreve at vi oppdaterer eller endrer den informasjonen du har gitt oss.

Du har rett til å be om kopi av all informasjon vi har om deg. Dette kan belastes deg med inntil 25Euro til dekking av administrative kostnader.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende vår personvernlov, ikke nøl med å ta kontakt med oss.