SPØRSMÅL

HVA ER uPVC?

PVC (Polivynilklorid) er en vanlig, sterk, men lett plast som brukes i konstruksjoner. Den er gjort mykere og mer fleksibel, ved tilsetting av myknere. Om ingen myknere er lagt til – er det kjent som uPVC (uplastifisert polivinylklorid).

HVA ER FORDELENE MED UPVC-PRODUKTER?
 • Sprekker ikke, beholder formen innenfor normale temperaturer
 • Kan omformes, 100 % resirkulerbar
 • Sikker – uten mykningsmidler eller ftalater (BPA)
 • Motstandsdyktig mot fuktighet i ekstreme værforhold med lave vedlikeholdskrav
 • Råtner og dekomponeres ikke
 • Trenger ikke males
 • Det kreves ingen årlig overflateinspeksjon
 • Ingen permanent skade på vindusprofilen
TIPS FOR STELL OG VEDLIKEHOLD AV uPVC VINDUER

uPVC vinduer er ekstremt lette å vedlikeholde fordi du ikke trenger å male dem. Men du bør likevel vaske ogbehandle vinduene regelmessig, på linje med andre produkter. Vi anbefaler at du følger disseprosedyrene for rengjøring og stell:

 • Fordi uPVC vindusprofiler har en glatt overflate er de enkle å vaskeog vedlikeholde. For normal rengjøring av karmens overflate benyttes mildtoppvaskmiddel eller vanlig husholdningssåpe. Ikke benytt skuremiddel ellermalingstynner da dette ødelegger den glatte fine overflaten.
 • Beslagenebør smøres to ganger per år for å for å beholde den gode bevegeligheten. Benyttvanlig husholdningsolje (evt maskinolje).
 • Gni inn pakningene i karmen med sealing agent en til to gangerårlig for å holde de myke. Benytt en absorberende klut.

Klikk her for å lese mer.

HVORFOR HAR JEG KONDENS PÅ VINDUENE MINE?

Energieffektive glass reduserer vinterkondensering. Kondens oppstår når fuktig varm luft treffer en kald overflate.

I kalde omgivelser kan kondens og frost forekomme på vinduenes innside. Når varm inneluft med høy luftfuktighet treffer kaldt glass kondenserer fuktigheten på glasset (varmluft kan binde betydelig mer fuktighet enn kald luft). Kondenseringen starter vanligvis i kantene av vinduet ettersom de er kaldere enn midten. De mest utsatte vinduene er småvinduer med ekte sprosser.

Her blir det flere kuldebroer og avstanden til den varme midten blir mindre enn på større vinduer. Fuktige omgivelser gir grobunn for muggdannelse og påskynder forfall og behov for ny maling. Kondens er hovedgrunnen til behovet for vindusbytting. Varme kanter (spacere) reduserer faren for kondens.

Materialet varmkant-avstandslisten er laget av, har meget lav varmeledningsevne. VENTA WINDOWS har varmkant som standard på sine vinduer. Aluminium avstandslister er ikke å anbefale men kan produseres på kundens ønske. På VENTA WINDOWS sine produkter tilstreber vi å bruke så få varmeledende materialer som mulig. Varmkant avstandslister kan forbedre U-verdien på et vindu med opptil 10% og øke kant-temperaturen med opptil 15 °C. Dette reduserer faren for kondens betraktelig.

HVA ER Uf-VERDI?

U-verdi på rammen (Uf). Uf-verdien på rammen finner du ved oppmåling eller kalkulering. Området for kalkulering av Uw-verdien er tverrsnittet av profilen.

HVA ER Ug-VERDI?

U-verdi på glasset (Ug). Ug-verdien på glasset vil i hovedsak være bestemt av typen gass som er benyttet mellom glass-lagene, avstanden mellom glassene og antall lag med glass.

HVA ER LAVENERGIGLASS?

Lavenergiglass reflekterer varmeenergi men slipper igjennom lys. Dette holder varmen inne om vinteren, og ute om sommeren. Vinterlys blir med lav vinkel slipper enkelt inn i huset.

HVORDAN SER JEG OM JEG HAR LOW-E-VINDUER ELLER IKKE?

Plasser en lighter noen centimeter fra glasset på innsiden. På hvert glass i isolerglasset vil du se refleksjon av to flammer som vist på bildene. Glass med litt forskjell farge på flammene (en flamme med rød nyanse i stedet for gul ) vil være lavenergiglass.

 

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM HERDET OG LAMINERT GLASS?

Isolérglass som ikke har blitt varmebehandlet eller herdet. “Annealing” isolérglass er glass som kjøles kontrollert ned, og på denne måten reduseres spenningene i glasset.

Herdet glass er en type sikkerhetsglass som benyttes i mange tilfeller der det er behov for ekstra styrke og sikkerhet. Herdet glass er fire til fem ganger så sterkt som standard glass og knuses ikke til små skarpe skår hvis det ødelegges men granulerer/eksploderer til små “diamanter”. Glasset fremstilles gjennom en prosess med ekstrem varme og rask nedkjøling, hvilket gjør det hardere enn normalt glass.

Laminert glass er to eller flere lag av glass som limes sammen permanent med et eller flere lag med folie, ved bruk av varme og trykk. Laminert glass kan knuses men bitene sitter fast i folien og vil i stor grad holdes intakt. Den unike egenskapen for laminert sikkerhetsglass er å forhindre eller forsinke inntrengning, enten ved en ulykke eller ved forsettelig handling. Motstandskraften for ulike belastninger for et laminert glass avhenger delvis av tykkelsen på glasset/type glass og folien, men hovedsakelig av antall lag og type/mengde folie som er benyttet.

 

HVORFOR SPRAKK GLASSET MITT?

Dersom et glass belastes – mekanisk eller termisk – vil glasset holde til et visst punkt. Så snart grensen er nådd vil glasset til slutt sprekke.
Her er de 5 vanligste årsakene til mekanisk skade:

 • Jevn last (vind eller snø)
 • Støt/slag (utilsiktet eller overlagt)
 • Hjørneskade (dårlig håndtering, glasskjæring)
 • Dårlig innglassing (forskjell i størrelse på glass og karm, stive monteringsklosser
 • Skade fra stedet (sprut fra sveising, partikler fra sliping og skjæring.

Termisk sprekkdannelse oppstår når et område på glassruten blir varmere enn området rundt. Det er to faktorer som kan forårsake denne forskjellen i temperatur:

 • Solstråling (avhenger av himmelretningen på glasset)
 • Inneklima og oppvarming.

 

KAN uPVC-VINDUER RESIRKULERES?

uPVC-vinduer er enkelt å resirkulere maskinelt. Laboratorietester viser at materialet kan resirkuleres mer enn 8 ganger. uPVC er termoplast og kan smeltes, omformes og gjenbrukes flere ganger.

HVOR SIKRE ER VENTA WINDOWS uPVC-INNGANGSDØRER?

Inngangsdører er utstyrt med trepunktslås for å sikre sikkerhet og tetthet. Rundt håndtaket er en herdet stålplate for å forhindre boring. Deretter monteres hengsler på metallet.

HVILKE TYPER SYLINDERE BRUKER DERE PÅ uPVC DØRER?

Vi gleder oss over å tilby FG-godkjente ASSA sylindere for alle våre PVC-dører. FG – Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, er etablert av norske forsikringsselskaper. Dersom et produkt eller en installatør er godkjent av FG, vil både forsikringsselskapene og kundene kunne stole på at kvaliteten er tilfredsstillende.

ASSA M20 sylindere er designet for installasjon i EURO låssystem. EURO sylinderene kan integreres i ASSA systemlåser med både skandinavisk og internasjonal sylinderform.

Sylinderene er innbruddssikre med beskyttelse mot gjennomboring og dirking av låsen. Sylinderen kan enkelt tilpasses til eksisterende tykkelse på døren. M20 sylindere tilfredsstiller kravene i EN 1303 Grad 5, hvilket innebærer av de er sikre og slitesterke, og vil holde i minimum 50 000 repetisjoner.

 

HVEM SERTIFISERER VENTA WINDOWS-PRODUKTER?

Våre uPVC produkter er sertifisert av Norsk Dør og Vindu Kontroll, NDVK. Vinduene med U-verdi lavere enn 1,0 har også anbefaling fra ENOVA.

ER VENTA WINDOWS-PRODUKTER MILJØVENNLIGE?

Våre uPVC-produkter inneholder ikke bly, er klassifisert som miljøvennlig og kan resirkuleres 100%. Alle VENTA WINDOWS produkter kan resirkuleres.

HVA ER EGENTLIG CMR?

Et CMR transport dokument er et internasjonalt fraktdokument, som benyttes av sjåfører, aktører og videreformidlere, som regulerer ansvar og forpliktelser for partene i forbindelse med transport av gods på vei internasjonalt, i hht en kontrakt.

Klikk her for å lese mer.

 

[inquiry_form_modal]